بهترین پیشنهاد بریکت سازی

مفتخریم که تا انتهای سال 1402 ظرفیت بریکت سازی معادل یک میلیون تن در سال در کشور نصب و راه اندازی کرده ایم. تداوم همکاری ما با خطوط نصب شده و پشتیبانی مستمر از تولید این واحدها سبب شده است تا گنجینه گرانبهایی از تجربیات بریکت سازی انواع مواد بدست بیاوریم. این تجربیات سبب شده است تا آرکا ماشین به عنوان یکی از مراجع بریکت سازی در کشور مورد لطف شرکتهایی همچون شرکت فولاد خوزستان در جهت امکان سنجی و بهینه سازی تولید صنایع مختلف قرار بگیرد. در این زمینه آرکاماشین آمادگی ارائه مشاوره تخصصی در تمامی زمینه های بریکت سازی مشتمل بر بریکت سازی مواد جدید، ارزیابی سوددهی، صادرات، بهینه سازی تولید و … را دارد.