گرانول ساز غلتکی

این دستگاه با ظرفیت های تولید 1 الی 5 تن در ساعت قابلیت گرانوله سازی مواد پودری با سایز 0 الی 1 میلیمتر را با استفاده از بایندر و همچنین بدون استفاده بایندر دارا میباشد. سایز گرانول های نهایی در این روش بین 5/2 الی 20 میلیمتر خواهد بود.

 

برخی موادی که برای گرانوله کردن آن ها از این دستگاه استفاده می شود عبارتند از:

کودهای نیتروژنه (N): کلرید آمونیوم، سولفات آمونیوم، سولفات آمونیوم، اوره، نیترات کلسیم، نیترات آمونیوم و غیره.

کودهای فسفاته (P): سوپر فسفات، سوپر فسفات سنگین، کود فسفات کلسیم منیزیم، پودر سنگ فسفات و غیره.

کودهای پتاسیمی (K): سولفات پتاسیم، کلرید پتاسیم، پتاسیم گرد و غبار کوره و خاکستر گیاه و غیره.

همچنین از این دستگاه می توان برای گرانوله کردن کک، متاسیلیکات سدیم، سیلیس و سایر مواد پودری استفاده کرد.